ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 22/2018 од 21.5.2018. године
24. maj 2018.

 

 

Програм инвестиционих активности Дома "Ветерник" у Ветернику које се финансирају из средстава буџета града Новог Сада за 2018. годину
Програм инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са Домом ученика Нови Сад за 2018. годину
Решење о допунама Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2018. годину
Решење о одобравању средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Новог Сада у 2018. години
Одлука о изменама Одлуке о одобравању средстава за финансирање Програма приправника на територији града Новог Сада у 2018. години
Одлука о изменама Одлуке о одобравању средстава за финансирање Програма приправника на територији града Новог Сада у 2018. години
Решење о измени и допуни Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији града Новог Сада
Решење о одређивању повремених паркиралишта за аутобусе за време одржавања Школске олимпијаде омладине Војводине у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта за аутобусе на Булевару Европе у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката "Новосадског сајма" у Новом Саду
Решење о одређивању повременог паркиралишта за вип возила на тротоару уз службени улаз Новосадског сајма у Новом Саду
Решење о изменама Решења о заштити и утврђивању посебног режима саобраћаја у ужем центру града Новог Сада
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Булевара Европе и Улице Бранка Бајића у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици новосадског сајма у раскрсници са Улицом Боре Продановића и Улицом Бранимира Ћосића у Новом Саду


PRIJAVA
приступ издањима