IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 34/2018 од 6.8.2018. године
14. avgust 2018.

 

Решење о образовању Тима за подстицај и унапређење инвестиционих улагања за развој града Новог Сада
Одлука о избору удружења за доделу субвенција за програмске активности постојећих и успостављање нових удружења из области пољопривреде на територији града Новог Сада за 2018. годину
Решење о измени Решења о одређивању привременог паркиралишта на простору кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду
Решење о измени и допуни Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији града Новог Сада
Решење о измени Решења о одређивању општих паркиралишта на територији града Новог Сада
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији града Новог Сада
Исправка Програма унапређења социјалне заштите града Новог Сада у 2018. години


PRIJAVA
приступ издањима