ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 7/2018 од 13.6.2018. годинe
22. jun 2018.

 

Измене и допуне техничких прописа који су саставни део Устава и Конвенције Међународног савеза за телекомуникације, усвојене на Светској конференцији о радио- комуникацијама 27. новембра 2015. године у Женеви, Швајцарска Конфедерација


PRIJAVA
приступ издањима