ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 1/2018 од 10.1.2018. годинe
11. januar 2018.

 


Одлука Мешовитог комитета бр. 2/2017 основаног Споразумом о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске о изменама и допунама Протокола I Споразума
Одлука Мешовитог комитета бр. 3/2017 основаног Споразумом о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске о додавању Протокола III Споразума који се односи на трговину услугама
Споразум између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Администрације Курске области (Руска Федерација) о успостављању међународних и спољноекономских веза у трговинско-економској сарадњи
Меморандум о спровођењу ИНТЕРРЕГ – ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска–Србија
Меморандум о сарадњи између Владе Републике Србије и Државне корпорације за подршку израде, производње и извоза високотехнолошких индустријских производа „Ростех” о сарадњи у областима иновација и технолошког развоја
Меморандум о разумевању између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе и спорта Републике Грчке за период 2017–2021.
Обавештење о датуму ступања на снагу Меморандума о спровођењу ИНТЕРРЕГ–ИПА програма прекограничне сарадње Србија–Бугарска
Обавештење о датуму ступања на снагу Конвенције о нуклеарној сигурности
Обавештење о датуму ступања на снагу Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом