IngPro
IngPro
АПР врши повраћај погрешно уплаћених средстава на рачуне правних лица
25. maj 2018.

 

 

На основу члана  4. Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава, Агенција за привредне регистре је, по службеној дужности, покренула поступак за повраћај тих средстава на рачун уплатиоца.

Средства се враћају правним лицима која су у току 2015. године према АПР-у извршила уплату већег износа накнаде или су, пак, погрешно уплатила средства.

И у наредном периоду, АПР ће наставити са повраћајем више или погрешно уплаћених средстава извршених у 2016, 2017. и 2018. години, у складу са извршеном контролом коју спроводе надлежни регистри, односно Сектор економско- финансијских послова Агенције. 

Такође, АПР ће наставити да извршава и повраћај више или погрешно уплаћених средстава према достављеним захтевима подносиоца регистрационих пријава а преглед предмета, одн. регистрационих захтева, по којима је идентификован вишак уплаћених средстава по решеним предметима, а за које није извршен повраћај, дат је у апликацији Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних.    

Извор: сајт АПР-а
Наслов: Редакција


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима