IngPro
IngPro
"Службени гласник града Врања", бр. 21/2018 од 23.7.2018. године
10. avgust 2018.

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2018. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији града Врања
Одлука о допуни Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине на градском грађевинском земљишту из јавне својине града Врања у јавну својину Републике Србије без накнаде непосредном погодбом
Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине на грађевинском земљишту из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Врања без накнаде непосредном погодбом
Одлука о задуживању града Врања ради рефинансирања капиталних улагања
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације између улица Боре Станковића, Ђуре Јакшића и Власинска у Врању
Одлука о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације потеза између улица Булевар Авној-а, Париске комуне и Моше Пијаде у Врању
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац у Врању
Одлука о додели средстава за суфинансирање пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Врања у 2018. години
Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа на територији града Врања
Одлука о избору програма из области екологије и заштите животне средине који ће се суфинансирати из буџета града Врања у 2018. години
Одлука о конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу субјекта приватизације Симпо ад Врање
Решење о образовању Локалног савета за запошљавање општине Владичин Хан
Решење о измени и допуни Решења о образовању Жалбене комисије општине Владичин Хан


PRIJAVA
приступ издањима