IngPro
IngPro
"Службени гласник града Врања", бр. 25/2018 од 20.9.2018. године
9. oktobar 2018.

 

Одлука о комуналној инспекцији
Одлука о отпису дуга субјекта приватизације "Друштва за одржавање зграда" Београд
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Решење о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених паса на територији града Врања
Решење о образовању Мобилне јединице за социјално укључивање Рома и Ромкиња
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2018. годину
Одлука да се потраживања Општинске управе општине Трговиште према ГП "Мостоградња" а.д. Београд конвертују у трајни улог у капиталу истог


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима