ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Врања", бр. 23/2017 од 19.9.2017. године
13. oktobar 2017.

 

 


Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Градске управе града Врања
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о организацији и функционисању система заштите и спасавања и цивилне заштите на територији града Врања
Одлука о измени Одлуке о радном времену Апотеке Врање
Правилник о изменама и допунама Правилника о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама општине Владичин Хан


PRIJAVA
ISSN 1820-4880