ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Врања", бр. 16/2018 од 18.5.2018. године
28. jun 2018.

 

Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владичин Хан

Одлука о измени и допуни Одлуке о располагању покретним стварима које су јавна својина општине Владичин Хан

Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Владичин Хан

Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију општине Владичин Хан

Решење о формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома општине Владичин Хан

Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора канцеларијске и пореског инспектора теренске контроле у Одељењу за буџет и финансије - Одсека локалне пореске администрације

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врањска Бања за 2017. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2018. годину

Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2018. годину

Одлука о утврђивању минималног износа издвајања за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова зграде и минималног износа накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника на територији општине Трговиште

Одлука о издавању у закуп пословног простора

Програм локалног економског развоја општине Трговиште за период 2018 - 2020. године


PRIJAVA
приступ издањима