ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Врања", бр. 8/2018 од 2.3.2018. године
23. mart 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном гласнику града Врања'', бр. 8/2018:


Одлука о задуживању града Врања за 2018. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Виктора Бубња и Будисава Шошкића - насеље Виктора Бубња 1 у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације на потезу уз новопројектовану саобраћајницу 2. реда - насеље Виктор Бубањ 2 у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације потеза између новопројектоване обилазнице и државног пута IIа реда број 258 у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације на потезу уз новопројектовану обилазницу у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације у насељу Содерце у Врању
Одлука о изради Плана детаљне регулације за насеље Рашка у Врању
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације потеза између Улице булевар Авноја, Париске комуне и Моше Пијаде у Врању
Одлука о измени и допуни Одлуке о преузимању права и обавеза Јавног предузећа Скијалиште "Бесна Кобила" Врање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о симболима града Врања и њиховој употреби
Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Врања за 2018. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину са Финансијским планом