ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Врања", бр. 36/2017 од 29.12.2017. године
8. februar 2018.

 


Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Градске управе града Врања
Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
Одлука о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог, текућег одржавања заједничких делова стамбене зграде и висине накнаде принудно постављеног професионалног управника
Одлука о отпису дуга Привредном друштву за грађење, ремонт и одржавање пруга "ЗГОП" а.д Нови Сад
Програм подстицаја за развој "Слободне зоне Врање" за 2018. годину
Кодекс понашања службеника и намештеника града Врања
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сурдулица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2017. годину
Одлука о такси превозу путника на територији општине Трговиште
Кодекс понашања службеника и намештеника општине Трговиште
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2018. години