IngPro
IngPro
"Службени лист града Ниша", бр. 85/2018 од 17.9.2018. године
21. septembar 2018.

 

Одлука о давању сагласности на отпис потраживања општине Сврљиг од субјекта приватизације "Друштва за одржавање зграда" Д.О.О. Београда

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2018. годину

Решење о образовању радног тела за регулисање правног статуса Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг, у вези са дописом Министарства финансија бр. 112-01-00733/2017-03 од 02.02.2018. године

Решење о формирању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине општине Сврљиг, непосредном погодбом, испод процењене тржишне вредности


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима