ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Ниша", бр. 24/2018 од 20.3.2018. године
23. mart 2018.


У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Ниша", бр. 24/2018:


Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији града Ниша
Упутство о начину поступања администратора и локалног корисника у Централном регистру фактура
Одлука о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања теже запошљивих лица