ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Ниша", бр. 67/2018 од 5.7.2018. године
11. jul 2018.

 

 Одлука о II ребалансу буџета општине Бела Паланка за 2018. годину
 Одлука о ангажовању екстерне ревизије
 Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Бела Паланка
 Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
 Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама


PRIJAVA
приступ издањима