ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Јагодине", бр. 3/2018 од 9.2.2018. године
13. mart 2018.

 

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Сл. гласнику града Јагодине'', бр. 3/2018

Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Јагодине
Одлука о допуни Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини
Локални акциони план за младе града Јагодине за период 2018-2021
Правилник о пружању једнократне новчане помоћи лицима са територије града Јагодине
Решење о давању сагласности на измене и допуне Ценовника услуга у ЈП "Уређење и јавно осветљење" Јагодина