ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Јагодине", бр. 4/2018 од 23.3.2018. године
3. maj 2018.

 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Јагодине за 2018. годину
Одлука о ангажовању ревизорске институције
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине дела блока 10 у зони 3
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока 16 у зони 2 у Јагодини
Одлука о изради измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне у Јагодини дела блока 8 у зони 4
Измена Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине у делу блока 4 у зони 30
Одлука о изради измене Плана детаљне регулације у делу блока 2 у зони 14
Одлука о измени Одлуке о боравишној такси
Одлука о измени Одлуке о водоводу и канализацији
Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Јагодине
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Јагодине за календарску 2017. годину
Одлука о репрограму дуга за снабдевање топлотном енергијомPRIJAVA
приступ издањима