IngPro
IngPro
"Службени лист града Вршца", бр. 11/2018 од 16.10.2018. године
23. oktobar 2018.


Одлука о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са територије града Вршца
Одлука о конверзији потраживања града Вршца у капитал "Јат техника" доо Београд
Одлука о избору програма од јавног интереса у области социјалне и здравствене заштите на територији града Вршца за другу половину 2018. године


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима