ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист општина Срема", 8/2018 од 1.3.2018. године
16. mart 2018.

 

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Срема'', бр. 8/2018:


Одлука о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "Стаза здравља" у катастарској општини Врдник
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Ириг за 2017. годину