ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист општина Срема", 43/2017 од 16.12.2017. године
12. januar 2018.

 

 

Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Ириг за 2017. годину
Одлука о буџету општине Ириг за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о престанку рада Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Ириг
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Кадровски план Општинске управе општине Ириг и Општинског правобранилаштва општине Ириг


PRIJAVA
ISSN 1820-4880