ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист општина Срема", 16/2018 од 10.4.2018. године
12. jun 2018.

 

 

Одлука о конверзији потраживања општине Стара Пазова по основу јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва "Политика" а.д. Београд
Одлука о изменама Одлуке о радном времену угоститељских објеката
Закључак о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Стара Пазова за 2018. годину


PRIJAVA
приступ издањима