ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Суботицe", бр. 12/2018 од 20.4.2018. године
24. april 2018.

 

 

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за ревизију Локалног плана управљања отпадом за територију града Суботице од 2018. до 2028. године


PRIJAVA
приступ издањима