IngPro
IngPro
"Службени лист града Суботицe", бр. 25/2018 од 15.10.2018. године
16. oktobar 2018.

 

 

Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције
Правилник о раду Мобилног тима за социјално укључивање Рома
Решење о образовању Експертске комисије за оцену предлога капиталних пројеката, претходне студије изводљивости, односно студије изводљивости


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима