IngPro
IngPro
Саветовање за рачуновође и агенције за некретнине: Спречавање прања новца
11. oktobar 2018.

 

УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА УВРА НОВИ САД И КОМПАНИЈА ИНГ-ПРО ДОО ЗАЈЕДНИЧКИ ОРГАНИЗУЈУ ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА РАЧУНОВОЂЕ И АГЕНЦИЈЕ ЗА НЕКРЕТНИНЕ


Мере и процедуре у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са практичним примерима вођења евиденција рачуновођа/агенција за некретнике, као обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма


Термин, програм, цена и пријава - за рачуновође

 

Термин, програм, цена и пријава - за агенције за некретнине


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима