IngPro
IngPro
"Службени гласник града Пожаревца", бр. 7/2018 од 2.8.2018.
23. avgust 2018.Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пожаревца за 2017. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове
Решење о измени Решења о образовању Комисије за надзор (број 09-06-104/2017-15 од 8. јуна 2017. године и бр. 09-06-108/2018-11 од 27. јула 2018. године)
План локација киоска на јавним површинама у граду Пожаревцу
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Пожаревца


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима