ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Пожаревца", бр. 2/2018 од 23.2.2018.
14. mart 2018.


У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном гласнику града Пожаревца'', бр. 2/2018:


Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Пожаревца за 2017. годину
Одлука о покретању иницијативе за утврђивање јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности ради проширења гробља у К.О. Костолац - град
Одлука о изменама и допуни Пословника Градске изборне комисије у Пожаревцу