ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Пожаревца", бр. 3/2018 од 18.4.2018.
26. april 2018.Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2017. годину


PRIJAVA
приступ издањима