IngPro
IngPro
Промењен поступак и начин остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета
5. jul 2018.

 

Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 113/2017 и 50/2018), који је у примени од 1. јула текуће године, заинтересована јавност своје захтеве за одсуство са рада ради посебне неге детета треба као и до сада да подносе искључиво градским/општинским службама дечије заштите.

Чланом 38. овог закона прописано је да о степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета мишљење даје надлежна комисија фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а да се трошкови њеног рада финансирају из буџета Републике Србије.

С обзиром на наведено, комисије при домовима здравља које су до сада цениле психофизичко стање детета престају са радом, а службе дечије заштите су надлежне за достављање захтева комисијама, и спровођење даље процедуре.

 

Извор: сајт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Наслов: Редакција


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима