ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 6/2018 од 1.6.2018. године
5. jul 2018.

 

Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о сарадњи у области пољопривреде
Одлука о објављивању Споразума о сарадњи између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске у области шумарства
Одлука о објављивању Споразума између Црне Горе и Краљевине Холандије о привилегијама и имунитетима официра за везу који су упућени из Црне Горе у сједиште Еуропол-а
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Сједињених Америчких Држава у вези са безбједносним мјерама за заштиту тајних података
Обавјештење о ступању на снагу Конвенције Међународне организације рада о заштити и здрављу на раду (лучки радници) број 152, усвојена 25. јуна 1979. године у Женеви
Обавјештење о ступању на снагу Додатног протокола 5 уз Споразум о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини, усвојен 26. маја 2017. године у Београду
Обавјештење о ступању на снагу Метарске конвенције, потписане у Паризу 20. маја 1875. године и измјењене 6. октобра 1921. године
Обавјештење о ступању на снагу Закона о потврђивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Сједињених Америчких Држава на унапређењу испуњавања међународних пореских обавеза и спровођењу FATCA


PRIJAVA
приступ издањима