ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 10/2017 од 6.11.2017. године
16. novembar 2017.

 

 

 

Одлука о објављивању Меморандума о разумијевању у области образовања између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области туризма
Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
Одлука о објављивању Споразума о координационом комитету у оквиру процеса сарадње Министарстава одбране у Југоисточној Европи
Обавјештење о ступању на снагу Билатералног споразума између Црне Горе и Републике Косово који се односи на програм прекограничне сарадње између Црне Горе и Републике Косово у оквиру ИПЕ II 2014-2020
Обавјештење о ступању на снагу Споразума о партнерству између Министарства европских послова Црне Горе
Обавјештење о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Италије о превозу путника и терета у међународном друмском саобраћају