ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 2/2018 од 14.2.2018. године
1. mart 2018.

 

 

Одлука о објављивању Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Француске о размјени и узајамној заштити тајних података
Одлука о објављивању Споразума између Црне Горе и Источне Републике Уругвај о укидању виза за носиоце обичних пасоша
Обавјештење о ступању на снагу Споразума између Владе Републике Азербејџан и Владе Црне Горе о међународном комбинованом транспорту
Обавјештење о ступању на снагу Споразум између Владе Црне Горе и Владе Републике Азербејџана о реадмисији (враћању и прихватању) лица која су без дозволе боравка
Обавјештење о ступању на снагу Протокола између Владе Црне Горе и Владе Мађарске о имплементацији Споразума између Европске заједнице и Републике Црне Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица која су без дозволе боравка
Обавјештење о ступању на снагу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Републике Турске о превозу путника и терета у међународном друмском саобраћају