IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 35/2018 од 1.10.2018. године
12. oktobar 2018.

 

Одлука о доношењу Локалне студије локације "Мареза" у Подгорици
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Аеродром" у Подгорици
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Горња Горица 2 - зона а" у Подгорици
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Сервисно-складишна зона уз Жељезничку пругу - Ватрогасни дом" у Подгорици
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Маслине" у Подгорици
Одлука о образовању Организационог одбора за стварање услова за почетак рада новоосноване општине Тузи
Одлука о образовању Комисије за израду пословника Скупштине Главног града - Подгорице
Одлука о образовању Организационог одбора за стварање услова за почетак рада новоосноване општине Тузи
Одлука о локалним административним таксама
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о образовању Службе Скупштине
Одлука о одређивању мјесечне накнаде за закуп просторија за рад одборничких клубова
Одлука о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника општине у оквиру Главног града - Тузи


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима