ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 49/2017 од 29.11.2017. године
14. decembar 2017.


Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе општине Бар
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Шавник
Одлука о проглашењу регионалног парка "Драгишница и Комарница"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у општини Шавник
Одлука о измјенама Одлуке о зарадама локалних функционера у општини Шавник
Одлука о доношењу Плана постављања привремених објеката на територији општине Шавник
Одлука о локалним комуналним таксама