ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 19/2018 од 8.6.2018. године
4. jul 2018.

 

Статут општине Бијело Поље
Одлука о допунама Одлуке о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве
Одлука о оснивању бизнис зона "Недакуси", "Церово", "Вранешка долина", "Бистричка долина", "Ракоње - Равна Ријека" и "Рибаревине - Пода"
Одлука о финансирању пројеката у области борбе против корупције на локалном нивоу
Одлука о кредитном задужењу општине Бијело Поље
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивану броја потпредсједника општине
Пословник Скупштине општине Бијело Поље
Одлука о доношењу ДУП-а Љешница
Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Складишта и сервиси - Цијевна" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Пословни центар Крушевац - Зона Б" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Драч - Цвијетин бријег" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Забјело Б1" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Забјело Б" у Подгорици


PRIJAVA
приступ издањима