ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 41/2017 од 29.9.2017. године
10. oktobar 2017.


Одлука о измјенама Одлуке о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника у општини Даниловград
Одлука о измјенама Одлуке о зарадама локалних функционера у општини Даниловград
Одлука о подизању спомен обиљежја давањем назива "Парк Св. Леополда"
Одлука о конституисању Сената Пријестонице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању, грађењу и уклањању монтажних објеката привременог карактера на територији Пријестонице Цетиње
Одлука о измјенама Одлуке о зарадама локалних функционера
Одлука о измјенама Одлуке о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника
Програм подизања спомен-обиљежја на територији Пријестонице Цетиње за 2017. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада органа локалне управе


PRIJAVA
ISSN 1820-4880