IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 27/2018 од 27.7.2018. године
13. avgust 2018.

 

Одлука о организацији и начину рада локалне управе
Одлука о утврђивању висине накнаде за рад у комисијама, савјетима и радним тијелима које образује предсједник општине Бијело Поље
Одлука о усвајању Општинског плана заштите и спашавања од пожара
Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте
Одлука о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Гусиње
Одлука о допунама Одлуке о зарадама локалних функционера општине Гусиње
Одлука о измјени Одлуке о зарадама и другим примањима општинских службеника и намјештеника
Статут општине Жабљак
Одлука о завршном рачуну буџета општине Жабљак 2017. године
Одлука о образовању радних тијела Скупштине општине Жабљак
Одлука о утврђивању Нацрта Локалне студије локације за подручје "Ускоци"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у општини Улцињ
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних функционера у општини Улцињ
Исправка Одлуке о рјешавању стамбених потреба службеника и намјештеника органа локалне управе општине Андријевица


PRIJAVA
приступ издањима