ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 5/2018 од 31.1.2018. године
9. februar 2018.

 


Одлука о привременом финансирању општине у оквира Главног града - Тузи за период јануар - март 2018. године
Одлука о приступању изради Локалне студије локације "Морачка Бистрица"
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за изградњу мХЕ "Пјешчаница"
Одлука о измјени Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Улцињ за 2017. годину
Исправка Одлуке о одређивању привремене локације за експлоатацију техничко-грађевинског камена