ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2018 од 30.4.2018. године
9. maj 2018.

 

Одлука о измјени Одлуке о приступању изради ДУП-а "Спортска зона"
Одлука о измјени Одлуке о приступању изради Локалне студије локације "Баковићи" Цетиње
Одлука о оснивању Савјета за културу Пријестонице Цетиње
Одлука о измјени Одлуке о порезу на непокретности


PRIJAVA
приступ издањима