IngPro
IngPro
"Службени лист града Зрењанина", бр. 24/2018 од 5.10.2018. године
11. oktobar 2018.

 

Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације "Југоисток" у Зрењанину
Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2018. годину


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима