IngPro
IngPro
"Службени лист града Кикинде", бр. 24/2018 од 10.9.2018. године
12. septembar 2018.

 

Одлука о усвајању Предлога концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности - услуге производње и дистрибуције топлотне енергије на територији града Кикинде
Одлука о давању сагласности за отпис дуга "Друштво за одржавање зграда" д.о.о. Београд
Одлука о образовању Комисије за планове града Кикинде
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2018. годину


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима