IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 44/2018 од 14.9.2018. годинe
20. septembar 2018.

 

 

Одлука о измени Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Правилник о поступку избора јединица локалних самоуправа за израду анализа потенцијала за енергетску санацију објеката основних школа и предшколских установа
Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета "Свијет око нас 1" за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника "Ликовна умјетност 1" за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника "Ликовна умјетност 5" за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета "Математика 1" за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета "Техника и технологија 5" за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника "Информатика 5" за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника "Повијест 5" за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника "Биологија 5" за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд
Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника "Географија 5" за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима