ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 14/2018 од 14.3.2018. годинe
23. mart 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Сл. листу АПВ", бр. 14/2018:


Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2018. години
Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години
Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за запошљавање
Решење о одобравању другог наставног средства - аудио-запис, ЦД звучна читанка уз Читанку за други разред основне школе на словачком језику
Решење о одобравању другог наставног средства - аудио-запис, ЦД звучна читанка уз Читанку за трећи разред основне школе на словачком језику