ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 27/2018 од 6.6.2018. годинe
19. jun 2018.

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. године

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години

Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини

Решење о одобравању уџбеника "Мађарски језик са елементима националне културе" за шести разред основне школе на мађарском језику, ЈП "Завод за уџбенике", Београд

 


PRIJAVA
приступ издањима