IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 49/2018 од 10.10.2018. годинe
19. oktobar 2018.

 

 

Одлука о одређивању органа задуженог за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из Покрајинског антикорупцијског плана
Правилник о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2018. години
Одлука о измени Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о допуни Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Решење о разрешењу дужности сталног судског тумача за румунски језик


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима