IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 38/2018 од 8.8.2018. годинe
14. avgust 2018.

 

 

Одлука о допунама Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројекта у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете


PRIJAVA
приступ издањима