IngPro
IngPro
"Службени гласник РС" бр. 77/2018 од 17.10.2018. годинe
18. oktobar 2018.

Одлука о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд
Одлука о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
Одлука о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Шајкашка” друштво с ограниченом одговорношћу Нови Сад
Одлука о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица
Одлука о измени оснивачког акта Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица
Одлука о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Регулације”, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица
Одлука о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат”, друштво с ограниченом одговорношћу, Кикинда
Одлука о измени оснивачког акта Дунав Тиса Дунав Водопривредног друштва „Средња Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Бечеј
Одлука о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Подунавље”, друштво с ограниченом одговорношћу, Ковин
Одлука о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Западна Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Сомбор
Одлуке о избору судије (број 119-05-1002/2018-01; број 119-05-1003/2018-01; број 119-05-1004/2018-01; број 119-05-1005/2018-01; број 119-05-1012/2018-01; број 119-05-1013/2018-01; број 119-05-1014/2018-01; број 119-05-1015/2018-01; број 119-05-1016/2018-01; број 119-05-1017/2018-01; број 119-05-01006/2018-01; број 119-05-01007/2018-01; број 119-05-01008/2018-01; број 119-05-01009/2018-01; број 119-05-01010/2018-01; број 119-05-01011/2018-01)
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 203/07, Грујић против Србије
Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
Одлука о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
Решења директора Агенције за борбу против корупције (број 014-020-00-0122/16-11; број 014-020-00-0274/17-11)
Решење о именовању директора Јавног предузећа ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности” општине Гаџин Хан


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима