ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист општине Шид", бр. 17/2017 од 25.11.2017. године
23. novembar 2017.

 

 

Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид за 2017. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању и именовању Комисије за утврђивање присутности и сузбијање генетски модификованих организама на територији општине Шид
Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању Савета за здравље општине Шид