ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист општине Шид", бр. 8/2018 од 15.6.2018. године
10. jul 2018.

 

 

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Шид за 2017. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације индустријског комплекса "BIG BULL FOODS" ДОО у к.о. Бачинци


PRIJAVA
приступ издањима