IngPro
IngPro
Нова техничка решења у сарадњи јавних бележника и јавних регистара
8. mart 2018.

 

Помоћник министра правде у Влади Републике Србије Јелена Деретић истакла је данас да то министарство наставља рад на унапређењу електронске размене података између јавних бележника и јавних регистара, јер је такав вид комуникације неопходан за потпуну ажурност јавних регистара, што је предуслов веће правне сигурности.

Деретић је присуствовала скупу регионалних јавнобележничких комора, који је одржан у Дрездену, где је Министарство правде представило нову апликацију Промет непокретности, као и пројекат Правосудно-инфромациони систем (ПИС).

Она је том приликом нагласила да је циљ тих система да се, након усвајања одговарајућег законског и подзаконског оквира, убрза поступак укњижбе, као и да се грађанима олакша поступак у смислу да не морају да подносе документацију на шалтерима.

Електронском комуникацијом ће се, како је објаснила, смањити број дана потребних за регистрацију настале промене и повећати квалитет живота грађана уштедом времена и финансијских средстава.

Нови системи које је покренуло Министарство јавним бележницима омогућавају електронски увид у јавне регистре (катастра непокретности, обавезног социјалног осигурања, лица лишених слободе, пребивалиште, привредни регистри), као и техничке предуслове за електронско слање захтева за спровођење промена у катастру непокретности из јавнобележничке канцеларије.

Министарство правде је на скупу у Дрездену представљала и Ана Милошевић из Одсека за е-правосуђе, а Јавнобележничку комору Србије јавни бележник Сава Дедајић.

 

Извор: сајт Владе РС


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима