ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Шапца", бр. 6/2018 од 21.3.2018. године
5. april 2018.

 

Одлука о изменама Одлуке о накнадама које представљају приход остварен делатношћу Општинске управе, служби и организација
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији општине Коцељева
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Коцељева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Коцељева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Коцељева
Одлука о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31. августа 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода општине Коцељева у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП "Мостоградња" ад из Београда
Одлука о приступању промени Статута општине Коцељева


PRIJAVA
приступ издањима