ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Шапца", бр. 25/2017 од 29.11.2017. године
9. januar 2018.

 


Одлука о умањењу пореза на имовину
Правилник о поступку и критеријумима за избор програма рада/пројеката у области социјалне и здравствене заштите који се финансирају и суфинансирају из буџета града Шапца
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета града Шапца
План детаљне регулације "део блока 35" у Шапцу
План детаљне регулације "Улица Гучевска са деловима блокова 275 и 276" у Шапцу
Измена и допуна Плана детаљне регулације "ОБ2" у делу блока у Улици Васе Пелагића у Шапцу
Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације "Јеленча" - друга измена
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину измене и допуне Плана генералне регулације "Јеленча" - друга измена
Одлука о стављању ван снаге Правилника о утврђивању критеријума за доделу субвенције на бесплатан превоз ученика средњих школа са територије општине Владимирци
Кодекс понашања службеника и намештеника Општинске управе општине Владимирци


PRIJAVA
ISSN 1820-4880