ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Шапца", бр. 4/2018 од 28.2.2018. године
23. mart 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном лист града Шапца'', бр. 4/2018:


Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава
Одлука о покретању поступка реализације пројекта постављања система за ефикасну производњу топлотне енергије кроз уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије
Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Шапца
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Инфраструктура Шабац" Шабац
Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Шапца
Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана града Шапца
Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана запошљавања за град Шабац за 2018. годину
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације дела тока реке Думаче у КО Горња Врањска
Правилник о избору удружења за реализовање пројеката/програма Канцеларије за младе града Шапца који се финансирају средствима из буџета града Шапца
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор летњих школица и предавача који се финансирају средствима из буџета града Шапца
Решење о давању сагласности на Одлуку надзорних одбора Јавног предузећа "Инфраструктура-Шабац" и Јавног урбанистичког предузећа "План" Шабац о статусној промени припајања