ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Лесковца", бр. 1/2018 од 26.12.2018. године
24. januar 2018.

 


Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Лебане за 2017. годину
Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2018. годину
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама и стамбено-пословним зградама на територији општине Лебане
Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Лебане
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање за 2018. годину
Одлука о додељивању искључивог права јавним и јавно комуналним предузећима којима је оснивач општина Лебане за обављање делатности пружања услуга у 2018. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 28/15)
Одлука о измени и допуни Одлуке о престанку рада, постојања и брисања Јавног предузећа "Дирекција за путеве, грађевинско земљиште и изградњу општине Бојник" Бојник и преузимања права, обавеза и послова Јавног предузећа "Дирекција за путеве, грађевинско земљиште и изградњу општине Бојник" Бојник на општину Бојник
Одлука о допуни Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бојник
Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима
Локални акциони план запошљавања општине Бојник за 2018. годину
Одлука о усвајању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бојник за 2018. годину са Програмом
Одлука о одређивању цене коштања једне штампане стране "Службеног гласника града Лесковца" за 2018. годину за кориснике услуга