ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Лесковца", бр. 20/2017 од 16.11.2017. године
21. novembar 2017.

 

Одлука о прикључењу нових корисника на систем даљинског грејања ЈКП "Топлана" Лесковац израдом подстанице са припадајућом секундарном мрежом

Решење о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди од елементарне непогоде - суше на ратарским, повртарским и воћарским културама на територији града Лесковца за 2017. годину

Одлука о додели једнократне новчане помоћи редовним ученицима основних и средњих школа из материјално угрожених породица са подручја града Лесковца

Одлука о расподели средстава спортским клубовима и удружењима на територији општине Бојник

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра

Одлука о усклађеном износу локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2017/2018. годину

Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи "Младост" Црна Трава за радну 2017/2018. годину

Одлука о одобравању бесплатног целодневног боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи "Младост" у Црној Трави за радну 2017/2018. годину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Црна Трава