IngPro
IngPro
Усвојени нови закони
1. oktobar 2018.

 

 

У дану за гласање о тачкама 1. до 4. дневног реда Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, народни посланици усвојили су већином гласова Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и посебно одлучила да постоје нарочито оправдани разлози за ступање Закона на снагу у року краћем од осам дана, од дана његовог објављивања.

На седници су већином гласова усвојени и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), за који је такође посебно одлучено да постоји нарочито оправдани разлози за ступање Закона на снагу у року краћем од осам дана, од дана његовог објављивања.

Народни посланици су већином гласова усвојили и Предлог закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање.

Извор: сајт Народне скупштине


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима