IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Пазара", бр. 5/2018 од 7.8.2018. године
29. avgust 2018.

 

Измена и допуна дела Генералног урбанистичког плана Нови Пазар за потесе Новопазарска бања, Шутеновац, Постење и Варево
Одлука о начину и критеријумима распоређивања и распоређивању буџетских средстава града Новог Пазара националним саветима националних мањина


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима