ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Пазара", бр. 1/2018 од 13.2.2018. године
13. mart 2018.

 

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Новог Пазара'', бр. 1/2018

Одлука о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе града Новог Пазара за 2017. годину
Локални акциони план запошљавања града Новог Пазара за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о утврђивану минималног износа за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, минималног износа трошкова за текуће одржавање зграде и висине накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника
Одлука о градским административним таксама и накнадама материјалних трошкова насталих за услуге које врше градске управе града Новог Пазара