ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Пазара", бр. 3/2018 од 8.5.2018. године
6. jun 2018.

 

 

Пословника Скупштине града Новог Пазара
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2017. годину
Одлука о доношењу измена и допуна дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир за део стамбено пословног блока, који се налази између комплекса болнице и улице Генерала Живковића (измена 1.)
Измена и допуна дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир за део стамбено пословног блока, који се налази између комплекса болнице и улице Генарала Живковића (измена 1)
Оперативни план за одбрану од поплава на територији града Новог Пазараза воде II реда, за 2018. годину


PRIJAVA
приступ издањима