IngPro
IngPro
Потрошачке цене – инфлација за август 2018. године
12. septembar 2018.

 

Републички завод за статистику саопштио је да су потрошачке цене у Србији у августу 2018. године, у односу на јул 2018. године, у просеку више за 0,3%. Потрошачке цене у августу 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,6%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 2,2%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у августу 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (3,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,6%), Транспорт (0,4%), Комуникације (0,3%), Храна и безалкохолна пића (0,2%) и у групама Здравство и Ресторани и хотели (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групи Одећа и обућа (-1,5%) и у групама Алкохолна пића и дуван и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, може се рећи да:

– месечна инфлација у августу 2018. (у односу на јул 2018) износи 0,3%;

– годишња инфлација у августу 2018. (у односу на август 2017) износи 2,6%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2018. години

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,3

0,3%

1,9%

Фебруар

100,3

0,3%

1,5%

Март

100,1

0,1%

1,4%

Април

100,4

0,4%

1,1%

Мај

100,6

0,6%

2,1%

Јун

100,4

0,4%

2,3%

Јул

99,7

-0,3%

2,4%

Август

100,3

0,3%

2,6%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

2018.

1,9

1,5

1,4

1,1

2,1

2,3

2,4

2,6

-

-

-

-

Месечна стопа3)

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

2018.

0,3

0,3

0,1

0,4

0,6

0,4

-0,3

0,3

-

-

-

-

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за АПКиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 255/2018


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима