ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Ваљева", бр. 13/2017 од 30.11.2017. године
12. januar 2018.
Одлука о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији града Ваљева
Одлука о броју градских управа града Ваљева
Одлука о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву
Правилник о категоризацији спортских организација
Одлука о оснивању Центра за стручно усавршавање "Технички иновациони центар Ваљево" Ваљево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за галеријске послове "Модерна галерија Ваљево"
Решења о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину (број:40-875/17-06, број:40-893/17-06, број:40-943/17-06)


PRIJAVA
ISSN 1820-4880