ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Ваљева", бр. 1/2018 од 9.2.2018. године
28. februar 2018.
Акциони план безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева за период 2018. до 2020. године
Одлука о усвајању Плана реализације кључних елемената у циљу унапређења туристичких потенцијала простора Дивчибара у периоду од 2018. године до 2020. године
Закључак о усвајању Програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2018. години
Закључак о усвајању Програма за повећање ефикасности и смањења губитака у водоводном систему Ваљево
Одлука о ценама комуналних услуга које плаћају непосредни корисници
Одлука о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода у 2018. години
Одлука о изградњи сеоских водовода из система Стубо-Ровни у 2018. години
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за планове