ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Ваљева", бр. 5/2018 од 27.4.2018. године
16. maj 2018.

 

Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину
Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације града Ваљева
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора


PRIJAVA
приступ издањима