IngPro
IngPro
"Службени лист града Ваљева", бр. 15/2018 од 24.9.2018. године
26. septembar 2018.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ваљева
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-829/18-06
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-850/18-06
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-895/18-06
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-900/18-06


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима