ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 33/2018 од 14.5.2018. године
25. maj 2018.

 

Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Народној Републици Кини
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Румунији
Уредба о допунама Уредбе о Генералном секретаријату Владе Црне Горе
Уредба о допунама Уредбе о Кабинету предсједника Владе Црне Горе
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о успостављању структуре за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији
Уредба о измјенама Уредбе о организацији децентрализованог управљања Инструментом претприступне помоћи Европске уније
Уредба о измјенама Уредбе о организацији индиректног управљања спровођења финансијске помоћи у оквиру Инструмента претприступне подршке Европске уније (ИПА II)
Одлука о измјенама Одлуке о образовању Савјета за праћење спровођења Стратегије реформе правосуђа 2014-2018. године
Одлука о измјени Одлуке о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената
Одлука о давању претходне сагласности општини Улцињ за отуђење непокретности
Правилник о обрасцу изјаве о усклађености луке са безбједносним захтјевима
Правилник о измјени Правилника о начину одређивања имена брода, имена и ознаке техничког пловног објекта и луке уписа
Колективни уговор о измјенама Колективног уговора за Јавну установу Испитни центар
Колективни уговор о измјени Колективног уговора за Јавну установу Центар за стручно образовање
Колективни уговор о измјени Колективног уговора за Јавну установу Виша стручна школа "Полицијска академија"
Рјешење Уставног суда ЦГ којим се одбацује жалба Младена Бојанића, кандидата за Предсједника Црне Горе изјављена на акт о утврђивању коначних резултата за избор Предсједника Црне Горе, број 591, од 28. априла 2018. године, које је утврдила Државна изборна комисија, као недопуштена, У-VII бр. 17/18
Одлука Уставног суда ЦГ којом се укидају: - одредба члана 3. тачка 7. Одлуке о локалним комуналним таксама ("Службени лист Републике Црне Горе - општински прописи", број 13/07. и "Службени лист Црне Горе - општински прописи", број 2/07.), коју је донијела Скупштина општине Беране и престаје да важи даном објављивања ове одлуке и одредба члана 3. тачка 8. Закона о локалним комуналним таксама ("Службени лист Републике Црне Горе", број 27/06.) и престаје да важи даном објављивања ове одлуке, У-I бр. 64/12
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 71998/11, Рајак против Црне Горе
Пресуда Европског суда за људска права по представци број 33264/11, Рајак против Црне Горе
Рјешење о именовању секретара Секретаријата за развојне пројекте
Рјешења о престанку својства сталних судских тумача и рјешења о постављењу тумача


PRIJAVA
приступ издањима