IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 66/2018 од 10.10.2018. године
17. oktobar 2018.

 

Одлука о покретању поступка додјеле ловишта "Андријевица" на коришћење
Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за надзор и координацију спровођења Стратегије информационо-комуникационих технологија правосуђа 2016-2020. године и реализацију Акционог плана за њено спровођење
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи Ауто-школа "Фелећ" - Рожаје
Правилник о начину подношења захтјева и садржају произвођачке спецификације за регистровање географске ознаке јаких алкохолних пића
Правилник о начину подношења пријаве и одјаве боравка коју за странца подноси давалац смјештаја
Правилник о ближем садржају студије заштите културних добара
Одлука о упису у Именик јавних извршитеља Црне Горе
Рјешења о именовању, разрјешењу, престанку мандата и постављењу (Правна тековина Европске уније; Оперативни штаб за заштиту и спашавање; Биро за оперативну координацију активности органа обавјештајно безбједносног сектора; Јавна установа Црногорско народно позориште; Јавна установа Службени лист Црне Горе; Фонд за здравствено осигурање Црне Горе; Јавна установа Народни музеј Црне Горе; Министарство одрживог развоја и туризма; Министарство за људска и мањинска права; ИПА; Министарство економије; Клинички центар Црне Горе)


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима