ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 80/2017 од 1.12.2017. године
14. decembar 2017.

 

 


Закон о завршном рачуну буџета Црне Горе за 2016. годину
Закон о обезбјеђивању здравствено исправне воде за људску употребу
Закон о измјенама и допунама Закона о царинској служби
Закон о измјени Закона о Државном тужилаштву
3акон о измјенама и допунама Закона о Инвестиционо-развојном фонду Црне Горе
Правилник о ближем начину извршавања посебних мјера предострожности и изгледу просторија у којима се извршавају мјере усамљење и затварање у посебно обезбијеђену просторију
Одлука којом се одобравају Правила за функционисање преносног система електричне енергије, број: 17/79-38
Правила за функционисање преносног система електричне енергије
Рјешења о престанку својства сталног судског тумача