ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 43/2018 од 3.7.2018. године
20. jul 2018.

 

 

Закон о заштити лица и имовине
Закон о измјени Закона о надзору производа на тржишту
Закон о измјенама и допуни Закона о средствима за исхрану биља
Закон о измјенама и допунама Закона о ветеринарству
Закон о измјени Закона о споразумном финансијском реструктурирању дугова према финансијским институцијама
Закон о допуни Закона о порезу на употребу путничких моторних возила, пловних објеката, ваздухоплова и летилица
Закон о измјенама и допунама Закона о облигацноним односима и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају
Проглашење четири члана Судског савјета које бира Конференција судија
Уредба о одређивању родова и служби у Војсци Црне Горе
Правилник о ближим условима за постављање односно грађење привремених објеката, уређаја и опреме
Правилник о квалитету и начину контроле биогорива
Правилник о измјенама Правилника о мјерама заштите и здравља на раду од ризика изложености канцерогеним или мутагеним материјама
Правилник о ближим условима за издавање потврде о пријави рада странца и обрасцима пријаве рада и потврде о пријави рада странца
Правилник о уношењу забране уласка и отказа боравка странца у страну путну исправу
Правилник о ближем начину и поступку принудног удаљења странца
Правилник о начину означавања говеђег меса продајном ознаком
Правилник о начину вођења и садржају регистра одгајивачких организација и матичне евиденције за копитаре
Обавјештење о именовању јавног извршитеља, Р. бр. 127/18


PRIJAVA
приступ издањима