ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 1/2018 од 4.1.2018. године
17. januar 2018.

 

 


Закон о тржишту капитала
Закон о измјенама и допунама Закона о поступању према малољетницима у кривичном поступку
Закон о Привредној комори Црне Горе
Одлука о измјени и допунама Одлуке о утврђивању висине, начина и поступка намјенске потрошње средстава опредијељених клубовима посланика за ангажовање секретара и стручних консултаната клубова
Одлука о измјени Одлуке о исплати разлике у заради коју би посланик остварио да посланичку функцију обавља професионално
Одлука о проглашењу чланова Тужилачког савјета који су изабрани од стране Конференције државних тужилаца


PRIJAVA
ISSN 1820-4880