ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 14/2018 од 5.3.2018. године
14. mart 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу ЦГ'', бр. 14/2018:

Листа благовремених и потпуних предлога кандидата за једног члана Савјета Агенције за електронске медије
Листа благовремених и потпуних предлога кандидата за једног члана Савјета РТЦГ
Одлука о преносу права располагања на непокретностима општини Мојковац ради остварења јавног интереса - изградње пута "Врагодо - Вриоца - Жарски катун"
Правилник о поступку вршења инспекцијског надзора бродова и изгледу легитимације инспектора
Правилник о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс
Правилник о Листи супстанци које се не уписују у Регистар хемикалија и не подлијежу стручној процјени
Правилник о подацима које обезбјеђује оператор преносног система електричне енергије и начину достављања и објављивања података од значаја за тржиште електричне енергије
Наредба о забрани увоза и транзита пошиљки домаћих и дивљих свиња, меса и производа од свиња ради спречавања уношења опасне заразне болести афричке куге свиња
Рјешење о упису у Евиденцију Савјета, број: 01-023-201/18-2
Одлука којом се одобрава Методологија за утврђивање накнада за прикључење на преносни систем електричне енергије, број: 18/97-6
Методологија за утврђивање накнаде за прикључење на преносни систем електричне енергије
Одлуке о именовању, избору и разрјешењу (Савјет за високо образовање; Регулаторна агенција за енергетику; Скупштина Црне Горе)